Pribor za laboratorijsku tehniku by Miele

Pribor za laboratorijsku tehniku

 • za optimalan prihvat 4 DIN sitastih košara. Prikladno za 4 DIN sitaste košare na 2 razine Okvir za umetke: može se izvaditi za obradu višeg pribora 6 dodatnih mogućnosti priključka pomoću Luer-Lock spoja. S ugrađenom prskalicom Razlikuju se dimenzije popunjavanja različitih razina Dimenzije popunjavanjaDimenzije popunjavanja odozdo: Razina 1: s... • za pokrivanje pribora koji se obrađuje u umetcima. Rilsanirani metalni okvir s napetom plastičnom mrežom Prikladno za 1/4 umetka 206 x 206 mm • za optimalan prihvat laboratorijskog stakla. Prikladno za razl. labo. stak. p.: Erlenm. tik. okrugle tik. itd. Opremljeno sa 8 injektorskih sapnica E 352 (6 x 220 mm) Opremljeno sa 8 kopči za sapnice E 354 • za optimalan prihvat laboratorijskog stakla. Prikladno za razl. labo. stak. p.: Erlenm. tik. okrugle tik. itd. Opremljeno sa 8 injektorskih sapnica s plastičnim nosačem ID 220 • za optimalan prihvat laboratorijskog stakla. Prikladno za razl. labo. stak. p.: Erlenm. tik. okrugle tik. itd. Opremljeno sa 6 injektorskih sapnica s plastičnim nosačem ID 110 6 injektorskih sapnica E 351, 6 kopči za sapnice E 353 6 injektorskih sapnica E 352, 6 kopči za sapnice E 354 • za optimalan prihvat laboratorijskog stakla. Prikladno za razl. labo. stak. p.: Erlenm. tik. okrugle tik. itd. Opremljeno sa 18 injektorskih sapnica E 351 (4 x 160 mm) Opremljeno sa 16 kopči za sapnice E 353 • za optimalan prihvat laboratorijskog stakla. Prikladno za razl. labo. stak. p.: Erlenm. tik. okrugle tik. itd. Opremljeno sa 18 injektorske sapnice s plastičnim nosačem ID 160 • za optimalan prihvat butirometara. Opremljeno sa 18 SD-B injektorskih sapnica za butirometre • za optimalan prihvat laboratorijskog stakla. Prikladno za razl. labo. stak. p.: Erlenm. tik. okrugle tik. itd. Opremljeno sa 32 injektorske sapnice s plastičnim nosačem ID 110 • za optimalan prihvat laboratorijskog stakla. Prikladno za razl. labo. stak. p.: Erlenm. tik. okrugle tik. itd. Opremljeno sa 32 injektorske sapnice E 351 (4 x 160 mm) Opremljeno sa 32 kopče za sapnice E 353 • za optimalan prihvat do 98 pipeta. Prikladno za pr. 98 mjernih i volumetrijskih pipeta Visina pridržnog okvira: 150 mm • za optimalan prihvat do 98 cjevčica Prikladno za npr. 98 cjevčica za centrifuge, viale, epruvete itd. Visine opremanja razlikuju se ovisno o pozicioniranjuVisine popunjavanjaVisine popunjavanja